SÈRIES / CURRÍCULUM / CONTACTE

Recerca, innovació, evolució


L'evolució i la recerca de que cada proposta estètica sintonitzi amb l'interès del client és la finalitat que em porta a realitzar una joieria que definiria d'autor.


I la bellesa és sempre la qualitat última del missatge que pretenc transmetre.

© 2011 Medea Business Solutions.
Designed by Medea Business Solutions